1. Haberler
  2. Ekonomi
  3. TEDAŞ borçları 5 taksitte ödenecek

TEDAŞ borçları 5 taksitte ödenecek

TEDAŞ borçları 5 taksitte ödenecek
TEDAŞ borçları 5 taksitte ödenecek
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Elektrik borçlarına yapılandırma: 5 taksitle ödenecek

AK Parti’nin Meclis’e sunduğu kanun teklifine göre, BOTAŞ’ın borçları silinecek, zeytinliklerde madencilik faaliyeti yapılabilecek, elektrik borçları yapılandırılacak. Ayrıca limanlarda işletme süresini 49 yıla kadar uzatan düzenleme yeniden Meclise geldi.

AK Parti Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin kanun teklifini Meclise sundu. Doğal Gaz Piyasası Kanununa eklenen geçici maddeye göre, BOTAŞ’ın, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geldiği halde ödenmemiş olan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi borçları, Hazineden 31 Aralık 2022 tarihine kadar oluşan görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık merkezi yönetim bütçesinin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirmeksizin mahsup suretiyle Ticaret Bakanlığınca terkin edilecek.

Ekonıomim’den Canan Sakarya’nın haberine göre BOTAŞ’ın Hazineden görevlendirme bedeli alacağı tutarını tespit etmeye, mahsup suretiyle terkin işlemlerini belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak. Yasa teklifinin gerekçesinde BOTAŞ’ın nakit yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin hedeflendiği kaydedildi.

TEDAŞ borçları 5 taksitte ödenecek

Yasa teklifi ile TEDAŞ’a olan borçların yeniden yapılandırılmasına imkan sağlanıyor. TEDAŞ’a elektrik tüketiminden kaynaklanan ve özelleştirme devir işlemleri sırasında TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklarından maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle asıl alacak tutarı 2 bin TL’yi aşmayan alacaklar ile TC Kimlik numarası, vergi kimlik numarası tespit edilememesi nedeniyle ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilişkin alacakları tüm fer’ileriyle birlikte silinecek. Silinecek alacaklar için açılan dava ve icra takipleri sona erecek.

Bunun dışında kalan abonelerin vadesi 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle geldiği halde düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş ve yapılandırılmamış olan alacaklarının asıllarının tamamının 2023 yılının Eylül ayı sonuna kadar TEDAŞ’a yazılı başvurulması ve ödenmesi gereken tutarın ilk taksitinin 2023 Ekim ayı sonuna kadar ve bakiyesinin her yılın Ekim ayı sonuna kadar 5 eşit taksitte ödenmesi şartıyla, bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerin tahsilinden vazgeçilecek. Bu alacaklarla ilgili olarak 2027 Ekim ayı sonuna kadar kanunlara göre öngörülen zamanaşımı süresi işlemeyecek.

 

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir